Xiefei Zhi   Professor

Profile

在大气科学领域工作30余载,智协飞可谓“上云端掌风云态势,下九州尽显大气本色”。作为学者,他学以致用、造福社会;作为师者,他春风化雨、润物无声;作为研者,他孜孜探索、著作等身;作为“达人”,他玩转新媒体、热心科普。他始终用“大气”谱写着他的人生轨迹。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1650521047006997780&wfr=spider&for=pcMore

Research Projects | Paper Publications
Team Member

No Content